สื่อประเทศสเปนถูกไม่ยอมรับคำบัญชา sexygame66

สื่อประเทศสเปนถูกไม่ยอมรับคำบัญชา sexygame66

ช้าของพระราชกฤษฎีกา ประเทศสเปนที่ได้รับการอนุญาต ‘พระราชกฤษฎีกาของการโฆษณา’ sexygame66 จะไม่ช้าหรือปรับปรุงแก้ไขภายหลังศาลฎีกาหลงคำบัญชาจากสหภาพกิจการค้าสื่อประเทศสเปน ‘Asociación de Medios De Información’ (AMI)

ในวันศุกร์ ‘ห้องกรณีพิพาทด้านการค้า’ sexygame66 ของศาลฎีกาของประเทศสเปนไม่ยอมรับการอุทธรณ์ของ Ami เพื่อเลื่อนการใช้แรงงาน 1 พ.ค.การบังคับใช้ผ้าที่มีไว้เพื่อห่มของพระราชกฤษฎีกาห้ามการโฆษณาการเดิมพันซึ่งจะถูกลงโทษ

ในแบบอย่างสื่อเริ่มแรกทั้งผอง sexygame66 โทรทัศน์วิทยุแล้วก็สื่อ การท้าพระราชกฤษฎีกาพูดว่าอามิได้โต้เถียงว่าผู้ครอบครองตำแหน่งการออกอากาศแบบเริ่มแรกของประเทศสเปนได้รับการลงทัณฑ์ในเชิงการค้า