Category: voopoo

voopoo ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาสำหรับการ

voopoo

ตามที่ได้กล่าวไว้ voopoo ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาสำหรับการอภิปรายผลของช่องว่าง นักค้นคว้าในอนาคตควร

จะตระหนักถึงสถานการณ์ไพโรไลสิส voopoo ที่บางทีอาจเกิดขึ้นข้างในระบบ TD–GC–MS แล้วก็บางทีอาจมีผลต่อความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์ อะซีตัลดีไฮด์ รวมทั้งอะโครลีนได้ยังไง กระบวนการสุ่ม/การวิเคราะห์ลู่ทา

ง (อย่างเช่น ตัวดูดซึมที่เป็นของแข็งที่ฉาบ DNPH) มีให้สำหรับคาร์บอนิลกลุ่มนี้ ซึ่งจะเลี่ยงปัญหาไพโรไลสิส แต่ มีข้อเสียที่สำคัญของการสกัดด้วยตัวทำละลายที่ใช้เวลานานและไม่สามารถสแกนหาสารประกอบมากไม่น้

อยเลยทีเดียวได้ (เป็นต้นว่า 82 VOCs/SVOCs ที่เจอในการค้นคว้าเดี๋ยวนี้) ใน 40 รายการ มิลลิลิตร พั

ฟ การทำงานในอนาคตของ TD–GC–MS กับละอองยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ควรจะเน้นไปที่การปรับพารามิเตอร์การดูดซึมซับความร้อนให้เยี่ยมที่สุด เพื่อลดการมีส่วนร่วมของไพโรไลสิสโดยการปรับอุณหภูมิของท่อ อัตราการให้ความร้อน อัตราการไหล อื่นๆอีกมากมาย

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายตัวซึมซับและก็แนวทางการพินิจพิจารณาในขณะนี้มีจุดเด่นที่ต่างกันสองป

ระการเหนือกรรมวิธีพินิจพิจารณาแบบเฉพาะอื่นๆ(เป็นต้นว่า ตัวดูดซึมที่เป็นของแข็งที่ฉาบ DNPH): (1) VOCs และก็ SVOCs มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่ระดับของสารประกอบ (ตัวอย่างเช่น คาร์บอนิล) โดยเหตุนี้ความมากมายหลายของอัลเคน แอลคีนอะโรเมติกส์ และก็สารประกอบฮาโลเจนได้รับการคาดการณ์ ถึงแม้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือ

พินิจพิจารณาจะได้รับการสอบเทียบเคียงด้วย VOCs/SVOCs มากยิ่งกว่า 150 รายการ แต่งานในข

ณะนี้ก็สามารถดูสารประกอบที่ไม่ระบุตัวตนรวมทั้งกำหนดอย่างไม่แน่นอนได้เสร็จซึ่งมิได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของมาตรฐานการสอบเปรียบเทียบ งานในอนาคตควรจะเน้นย้ำที่การรับรองตัวตนของสารประกอบที่ไ

ม่ปรากฏชื่อรวมทั้งกำหนดอย่างไม่แน่นอนซึ่งประดับธงในงานเดี๋ยวนี้ ความจำกัดเพียงอย่างเดียวของหนทางเดี๋ยวนี้เป็นข้อกำหนดของไฮโดรคาร์บอนในตอนC 2 –C 32 แม้กระนั้น นี่เป็นการปรับแก้เป็นอย่างมากเมื่อเ

ทียบกับการตรวจทานละอองยาสูบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆในขณะนี้ (2) กระบวนการทำให้ เป็นอนุพัน

ธ์รวมทั้ง/หรือการสกัดด้วยตัวทำละลายไม่มีความจำเป็น เหมือนกันกับการศึกษาเล่าเรียนอื่นๆแบบอย่างในทันที (อาทิเช่น <1 นาที) พินิจพิจารณาข้างหลังการเก็บเนื้อเก็บตัวอย่าง แล้วก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวก็เลยไม่

มีความจำเป็นที่ต้องก่อรูปอนุพันธ์คาร์บอนิล-ไฮดราโซนที่ “เสถียร” ซึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เลยจำต้องถูกสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยรวม กระบวนการเดี๋ยวนี้บางทีอาจเหมาะสมมากในการตรวจคัดเลือกกรองละอองยาสูบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ VOCs รวมทั้ง SVOC จำนวนหลายชิ้นที่ง่ายและก็เร็ว…


Continue Reading voopoo ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาสำหรับการ